Ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý rượu nhập khẩu

(temdientuviettel.com) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2015.

 

 

tdt ruou
Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về Đề án ứng dụng công nghệ tem điện tử trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Tài chính cùng ý kiến của các Bộ Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ và TT&TT với Đề án này.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu.
Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải trình bổ sung về công nghệ dán tem trong Đề án so với yêu cầu sản xuất dây chuyền công nghiệp nhằm bảo đảm khả thi khi áp dụng đối với rượu sản xuất trong nước.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu giải trình bổ sung đối với các nội dung: thực tế dán tem rượu hiện nay về nguồn, mức kinh phí đầu tư, chi phí mua tem của doanh nghiệp… và dự kiến kinh phí triển khai dán tem theo công nghệ của Đề án (nguồn, mức kinh phí đầu tư hệ thống, đào đạo nhân lực, chi phí đối với doanh nghiệp...); Phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ liên quan để thực hiện Đề án, bao gồm cả khả năng thuê doanh nghiệp triển khai, cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT cho Đề án.